بند انحرافي، تصفيه خانه آب و ایستگاه پمپاژ آب بن یکه مجتمع مس سرچشمه


گالری عکس

بند انحرافي، تصفيه خانه آب و ایستگاه پمپاژ آب بن یکه مجتمع مس سرچشمهبند انحرافي، تصفيه خانه آب و ایستگاه پمپاژ آب بن یکه مجتمع مس سرچشمهبند انحرافي، تصفيه خانه آب و ایستگاه پمپاژ آب بن یکه مجتمع مس سرچشمهبند انحرافي، تصفيه خانه آب و ایستگاه پمپاژ آب بن یکه مجتمع مس سرچشمه

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی طرح و اجرا عضو مشارکت پرهون طرح-طول گستر-آلفا سام
کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور جویاب نو
موقعیت: استان کرمان
مبلغ قرارداد: 144 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 36 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی: 16,000 متر مکعب
قالب بندی: 38,000 متر مربع
خاکبرداری: 90,000 متر مکعب

مشخصات فنی پروژه

ظرفیت تصفیه خانه: 500 لیتر بر ثانیه
تعداد ایستگاه پمپاژ: 2 واحد
خط لوله احداث شده: 5 کیلومتر
قطر لوله ها: 600 میلیمتر
حداکثر ضخامت: 125 سانتیمتر
عرض بند انحرافی: 32 متر
ارتفاع بند انحرافی: 3 متر

اهداف پروژه

محافظت زیست محیطی تامین آب صنعتی مورد نیاز از راه تصفیه آب و فاضلاب رودخانه شور