تونل کابل برق 230 کیلو ولت اصفهان


گالری عکس

تونل کابل برق 230 کیلو ولت اصفهانتونل کابل برق 230 کیلو ولت اصفهانتونل کابل برق 230 کیلو ولت اصفهانتونل کابل برق 230 کیلو ولت اصفهانتونل کابل برق 230 کیلو ولت اصفهانتونل کابل برق 230 کیلو ولت اصفهان

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی طرح و اجرا-عضو مشارکت تابلیه - پرهون طرح
کارفرما: شرکت برق منطقه ای اصفهان
مشاور: شرکت مهندسین مشاور فربر
موقعیت: استان اصفهان
مبلغ قرارداد: 270 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 30 ماه

احجام پروژه

خاکبرداری : 7,000 متر مکعب
بتن ریزی : 11,000 متر مکعب
آرماتور بندی و کارهای فلزی: 1,200 تن
قالب بندی: 43,000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

سازنده دستگاه حفار : MTS
نوع دستگاه حفار : Slurry TBM
نوع لاینینگ : سگمنتال
طول تونل: 4.6 کیلومتر
قطر خارجی تونل : 3 متر
قطر تمام شده تونل : 2.44 متر
عمر مفید تونل : 120 سال
بهترین رکورد حفاری تونل : 15 متر
میانگین حفاری تونل : 10 متر

اهداف پروژه

به عنوان بخشی از شبکه انتقال نیرو شهر اصفهان و جهت توزیع برق از نیروگاه اول اسلام آباد توسط کابل های برق 230 کیلو ولت