راه دسترسی به نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیمره


گالری عکس

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی طرح و اجرا-عضو مشارکت تابلیه - پرهون طرح
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیرو ی ایران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
موقعیت: استان ایلام
مبلغ قرارداد: 150 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 20 ماه

احجام پروژه

خاکریزی : 300,000 متر مکعب
حفاری در سنگ : 1,200,000 متر مکعب
بنایی: 30,000 متر مکعب

مشخصات فنی پروژه

طول راه : 11 کیلومتر
عرض راه : 15 متر
تعداد پل ها: 30 عدد

اهداف پروژه

امکان سازی دسترسی و تردد به سایت اصلی نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیمره