احداث فضاهای زیرزمینی بالادست اوما اویا سریلانکا


گالری عکس

احداث فضاهای زیرزمینی بالادست اوما اویا سریلانکااحداث فضاهای زیرزمینی بالادست اوما اویا سریلانکااحداث فضاهای زیرزمینی بالادست اوما اویا سریلانکااحداث فضاهای زیرزمینی بالادست اوما اویا سریلانکااحداث فضاهای زیرزمینی بالادست اوما اویا سریلانکااحداث فضاهای زیرزمینی بالادست اوما اویا سریلانکا

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا
کارفرما: شرکت فراب
مشاور: مشارکت مهاب قدس – پویری
موقعیت: کشور سریلانکا
مبلغ قرارداد: 6.32 میلیون دلار آمریکا
مدت زمان قرارداد: 215 روز

احجام پروژه

حفاری : 25,000 متر مکعب
بتن ریزی : 4,750 متر مکعب
تزریق دوغاب: 10,000 متر مکعب
شاتکریت: 143,500 متر مکعب
کارهای فلزی: 235,270 متر طول
قالب بندی: 4,000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

نوع لاینینگ: مش و شاتکریت - قالب بتنی
طول کل تونلها : 750 متر
قطر تونل دسترسی به اتاق شیرآلات: 2.55 متر
قطر تونل بالادست شفت: 2.15 متر
قطر تونل محفظه پایین: 2.15 متر

اهداف پروژه

انتقال آب از مخزن سد دیرابا توسط تونل بلند آبرسان به طول 15 کیلومتر به نیروگاه زیرزمینی