ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه


گالری عکس

ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعهساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعهساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعهساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعهساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعهساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعهساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعهساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: شرکت مخابرات ایران
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور برنامه ریزی و طرح
موقعیت: استان تهران
مبلغ قرارداد: 2,800 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 36 ماه

احجام پروژه

پایدار سازی گود : 13,000 متر مربع
شمع کوبی: 19,000 متر طول شمع به قطر 1 متر
بتن ریزی و قالب بندی: 80,000 و 150,000 متر مکعب
آرماتور بندی: 7،500 تن
سازه های فلزی: 17,000 تن
سقف متال دک: 95,000 متر مربع
سنگ کف و نما: 263,000 متر مربع
مربع نمای فریملس -اسپایدر: 32,000 متر مربع
نمای کرتین وال: 4,000 متر مربع
نمای ورق کامپوزیت: 17,000 تن
نمای شیشه دو جداره: 20,000 متر مربع
رنگ ضد حریق: 148,000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

زیربنای کل برجها و پارکینگ : 196,000 متر مربع
زیر بنای هر برج :50,000 متر مربع
تعداد طبقات هر برج : 34 طبقه
ارتفاع هر برج : از روی فونداسیون 158 متر
نوع سقف :اسکلت فلزی با سیستم قاب خمشی ویژه
نوع سقف : سقف مرکب عرشه فولادی
نمای سازه : ترکیبی از نماهای فریملس از نوع اسپایدر، کرتین وال، ورق کامپوزیت و پنجره آلومینیومی از نوع ترمال بریک

اهداف پروژه

تامین فضاهای اداری، مدیریت، کلاس، بایگانی، انبار، کنفرانس،رستوران و سایر فضاهای مورد نیاز ساختمان های مرکزی شرکت مخابرات ایران