میدان میوه و تره بار یزد


گالری عکس

میدان میوه و تره بار یزدمیدان میوه و تره بار یزدمیدان میوه و تره بار یزدمیدان میوه و تره بار یزدمیدان میوه و تره بار یزدمیدان میوه و تره بار یزد

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: شرکت عمران و مسکن سازه پایدار سده یزد
مشاور: شرکت مهندسین مشاور شاربوم
موقعیت: استان یزد
مبلغ قرارداد: 144 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 18 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی : 90,000 متر مکعب
آرماتور بندی: 800 تن
قالب بندی: 11,000 متر مربع
سازه های فلزی: 2,000 تن
محوطه سازی: 16,000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

زیربنای کل : 40,000 متر مربع

اهداف پروژه

بهبود شرایط معیشتی و فراهم آوردن امکانات مناسب در راستای دسترسی راحت به مواد اولیه غذایی، میوه و سبزیجات سالم و تازه