سد و شبکه آبیاری المار افغانستان


گالری عکس

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: عضو مشارکت در شرکت آرین پرهون
کارفرمای اصلی: وزارت آب و انرژی کشور جمهوری اسلامی افغانستان
کارفرما: شرکت تدیس - کشور تاجیکستان
موقعیت: افغانستان-ولایت فاریاب- شهر میمنه
مبلغ قرارداد اصلی: 1/55 میلیون دلار
مدت زمان قرارداد: 22 ماه

مشخصات فنی پروژه

نوع سد: بتنی وزنی معمولی
طول تاج: 350 متر
ارتفاع سد: 68 متر
نوع سر ریز: سر ریز آزاد روی تاج
شبکه آبیاری زهکشی: 3.995 هکتار

اهداف پروژه

تامین آب مورد نیاز اراضی پایین دست