سد 1 و 2 سامانه کنترل سیلاب سایت اختر


گالری عکس

سد 1 و 2 سامانه کنترل سیلاب سایت اخترسد 1 و 2 سامانه کنترل سیلاب سایت اخترسد 1 و 2 سامانه کنترل سیلاب سایت اخترسد 1 و 2 سامانه کنترل سیلاب سایت اختر

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی عضو مشارکت تابلیه پرهون طرح
کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس
موقعیت: استان بوشهر
مبلغ قرارداد: 429،081،539،015 تومان
مدت زمان قرارداد: 24 ماه

مشخصات فنی پروژه

نوع سد: سنگریزه ای با روکش بتنی (CFRD)
طول تاج سد D1: 231 متر
طول تاج سد D2: 172.4 متر
ارتفاع سد D1: 22 متر
ارتفاع سد D2: 50 متر

احجام پروژه

خاکبرداری و سنگبرداری: 600,204 متر مکعب
خاکریزی (اجرای بدنه اصلی): 600,897 متر مکعب

اهداف پروژه

حفاظت تاسیسات پایین دست فازهای 13، 22 و 24 پارس جنوبی در مقابل سیلاب های مخرب