سد RCC و نیروگاه شاه و عروس افغانستان


گالری عکس

سد RCC و نیروگاه شاه و عروس افغانستانسد RCC و نیروگاه شاه و عروس افغانستانسد RCC و نیروگاه شاه و عروس افغانستانسد RCC و نیروگاه شاه و عروس افغانستانسد RCC و نیروگاه شاه و عروس افغانستان

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی طرح و اجرا (EPC)عضو مشارکت تابلیه-پرهون طرح
کارفرما: وزارت آب و انرژی کشور جمهوری اسلامی افغانستان
موقعیت: افغانستان- شهر کابل
مبلغ قرارداد اصلی: 48 میلیون دلار
مدت زمان قرارداد: 55 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی بدنه سد: 330,000 متر مکعب
مکعب قالب بندی بدنه سد: 28,500 متر مربع
حفاری در سنگ: 80,000 متر مکعب
طول جاده های دسترسی: 10 کیلومتر

مشخصات فنی پروژه

نوع سد: بتن غلطکی RCC
طول تاج: 303 متر
ارتفاع سد: 78 متر
نوع سر ریز: سر ریز آزاد روی تاج
تولید سالیانه برق: 3.6 گیگا وات ساعت در سال
تعداد واحدهای نیروگاه: 2 واحد 0.5 مگا واتی

اهداف پروژه

تامین آب مورد نیاز اراضی پایین دستتامین آب شرب شهر کابلتولید برق