نیروگاه، آبگیر و تونل های آب بر خرسان


گالری عکس

نیروگاه، آبگیر و تونل های آب بر خرساننیروگاه، آبگیر و تونل های آب بر خرساننیروگاه، آبگیر و تونل های آب بر خرساننیروگاه، آبگیر و تونل های آب بر خرساننیروگاه، آبگیر و تونل های آب بر خرسان

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا در آبگیر، تونلهای آب بر و نیروگاه.عضو کنسرسیوم تانا انرژی - جهاد توسعه منابع آب - پرهون طرح و گروهCAMCE/SUMEC
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور آبان پژوه
موقعیت: استان چهار محال و بختیاری
مبلغ قرارداد این شرکت: 1,100 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 60 ماه

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: رو زمینی
ابعاد نیروگاه: طول 75 متر، عرض 24 متر و ارتفاع 48 متر
ظرفیت نیروگاه: 400 مگاوات
تعداد واحد ها: 4 واحد 100 مگاواتی فرانسیس با محور عمودی
تولید سالیانه برق: 3.6 گیگا وات ساعت در سال
تعداد و طول تونل های آب بر: 2 تونل به طولهای 568 و 527 متر
قطر حفاری تونل های آب بر: 7.5 متر
قطر تمام شده تونل های آب بر: 6.3 متر
ابعاد سازه آبگیر: طول 42 متر - عرض 27 متر - ارتفاع 71 متر

اهداف پروژه

توسعه اراضي كشاورزي و بهبود بهره برداري از اراضي كنترل سيلاب و جلوگیری از خسارات حاصله توليد انرژي