ایستگاه مترو تختی اصفهان


گالری عکس

ایستگاه مترو تختی اصفهانایستگاه مترو تختی اصفهان

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور تلاش نقش جهان
موقعیت: استان اصفهان
مبلغ قرارداد: 160 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 24 ماه

احجام پروژه

خاکبرداری : 70,000 تن
بتن ریزی: 19,000 متر مکعب
قالب بندی: 22,000 متر مربع
آرماتور بندی: 1،500 تن
سازه های فلزی: 190 تن

مشخصات فنی پروژه

زیربنای ایستگاه : 7,500 متر مربع
روش اجرا : بالا به پایین

اهداف پروژه

توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری اصفهان با توجه به نیاز ضروری به گسترش حمل و نقل شهری