ایستگاه مترو جابر اصفهان


گالری عکس

ایستگاه مترو جابر اصفهانایستگاه مترو جابر اصفهانایستگاه مترو جابر اصفهانایستگاه مترو جابر اصفهانایستگاه مترو جابر اصفهانایستگاه مترو جابر اصفهانایستگاه مترو جابر اصفهانایستگاه مترو جابر اصفهان

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور بادبند
موقعیت: استان اصفهان
مبلغ قرارداد: 75 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 23 ماه

احجام پروژه

خاکبرداری : 70,000 تن
بتن ریزی: 15,000 متر مکعب
قالب بندی: 25,000 متر مربع
آرماتور بندی: 2,000 تن
سازه های فلزی: 120 تن

مشخصات فنی پروژه

زیربنای ایستگاه : 7,000 متر مربع
روش اجرا : حفاری ترانشه باز

اهداف پروژه

توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری اصفهان با توجه به نیاز ضروری به گسترش حمل و نقل شهری