برج های خنک کننده نیروگاه سیکل ترکیبی یزد فراب


گالری عکس

برج های خنک کننده نیروگاه سیکل ترکیبی یزد فراب

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا (C)
کارفرما: شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور عامران افق
موقعیت: استان یزد
مبلغ قرارداد این شرکت: 95 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 14 ماه

احجام پروژه

خاکبرداری: 14,000 متر مکعب
بتن ریزی: 8,000 متر مکعب
قالب بندی: 55.000 متر مربع
آرماتور بندی: 3,000 تن

مشخصات فنی پروژه

تعداد برج های خنک کن: 1 واحد
ارتفاع برجها از روی فونداسیون: 120 متر
حداکثر قطر: 80 متر
ضخامت: از 18 الی 125 سانتی متر

اهداف پروژه

جذب گرما از فرايند