نيروگاه رودشور


گالری عکس

نيروگاه رودشورنيروگاه رودشورنيروگاه رودشورنيروگاه رودشورنيروگاه رودشورنيروگاه رودشورنيروگاه رودشورنيروگاه رودشورنيروگاه رودشور

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار مدیریت طرح
کارفرما: شرکت آریان ماهتاب گستر
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور الکترووات
دستگاه نظارت: شرکت مهندسی والا انرژی
موقعیت: استان مرکزی
مبلغ قرارداد اصلی: 208 میلیون یورو
مبلغ قرارداد این شرکت: 10 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 30 ماه

مشخصات فنی پروژه

ظرفیت فاز اول نیروگاه: 789 مگاوات
ظرفیت همه فازهای نیروگاه: 2,100 مگاوات
نوع واحدهای : زیمنس
تعداد واحد های فاز اول: 3 واحد 262.9 مگاواتی
نوع پست: 1/5 كليدي - 400 كيلو ولت
پشتيبان: گازوئیل
راندمان واحد: 39%

اهداف پروژه

تأمين قسمتي از نيازهاي برق كشورتوليد و تحويل برق مطمئن با شرایط رقابتي به صنايع، خریدارانو مصرف كنندگان عمده