نیروگاه برق آبی سیمره


گالری عکس

نیروگاه برق آبی سیمرهنیروگاه برق آبی سیمرهنیروگاه برق آبی سیمرهنیروگاه برق آبی سیمرهنیروگاه برق آبی سیمرهنیروگاه برق آبی سیمرهنیروگاه برق آبی سیمرهنیروگاه برق آبی سیمرهنیروگاه برق آبی سیمره

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی طرح و اجرا (EPC)عضو مشارکت تابلیه-پرهون طرح
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
موقعیت: استان ایلام
مبلغ قرارداد اصلی: 430 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 103 ماه با الحاقیه

احجام پروژه

حفاری روباز: 60,000 متر مکعب
بتن ریزی: 70,000 متر مکعب
آرماتور بندی: 3.500 تن
قالب بندی: 48.000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: رو زمینی
ابعاد نیروگاه: طول 97.70 متر، عرض 51.65 متر، ارتفاع 57.15 متر
تعداد واحد ها: 3 واحد 160 مگاواتی فرانسیس با محور عمودی
ظرفیت نیروگاه: 480 مگاوات

اهداف پروژه

تولید 850 گیگاوات ساعت برق در سال کنترل سیلاب رودخانه سیمره و جلوگیری از آسیب های ناشی از آن تامین آب مورد نیاز پایین دست