نیروگاه سیکل ترکیبی نکاء


گالری عکس

نیروگاه سیکل ترکیبی نکاءنیروگاه سیکل ترکیبی نکاءنیروگاه سیکل ترکیبی نکاءنیروگاه سیکل ترکیبی نکاءنیروگاه سیکل ترکیبی نکاءنیروگاه سیکل ترکیبی نکاء

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی طرح و اجرا عضو مشارکت پرهون طرح-عامران افق-نیرو توان
کارفرما: شرکت احداث و توسعه ی نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا توسعه 2
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور موننکو
موقعیت: استان مازندران
مبلغ قرارداد: 110 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 31 ماه با الحاقیه

احجام پروژه

بتن ریزی: 15,000 متر مکعب
خاکبرداری: 60,000 مترمربع
قالب بندی: 16,000 متر مربع
آرماتور بندی: 2,500 تن
ساندویچ پانل: 10,000 مترمربع
سازه های فلزی: 2,500 تن

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
ظرفیت نیروگاه: 160 مگاوات تعداد
تعداد واحد ها: 2 واحد هریک 80 مگاوات

اهداف پروژه

تولید برق و بهبود شرایط زیست محیطی