احداث ساختمانها و سازه ها و عمليات سيويل و تاسيسات واحد PE


گالری عکس

احداث ساختمانها و سازه ها و عمليات سيويل و تاسيسات واحد PEاحداث ساختمانها و سازه ها و عمليات سيويل و تاسيسات واحد PEاحداث ساختمانها و سازه ها و عمليات سيويل و تاسيسات واحد PEاحداث ساختمانها و سازه ها و عمليات سيويل و تاسيسات واحد PE

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: مدیریت اجرا
پیمانکار اصلی: شــركت نفت گستر قشم
کارفرمای اصلی: شــركت پتروشیمی جم
موقعیت: استان بوشهر
کارکرد پرهون طرح: 10 میلیارد ریال
مبلغ قرارداد: 150 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 30 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی: 31,000 متر مکعب
قالب بندی: 64,000 متر مربع
آرماتور بندی: 3,250 تن
مصالح بیس و ساب بیس: 12,000 متر مکعب
لوله کشی: 19,000 متر
تهویه مطبوع: 10 واحد

اهداف پروژه

تولید بیش از 300,000 تن پلیمر در سال توسط L.L.D.P.E عسلويه که يكي از واحدهاي الفين دهم (بزرگترين الفين دنيا )‌ است