انبارهای سرپوشیده لیدان فاز 13 پارس جنوبی


گالری عکس

انبارهای سرپوشیده لیدان فاز 13 پارس جنوبیانبارهای سرپوشیده لیدان فاز 13 پارس جنوبیانبارهای سرپوشیده لیدان فاز 13 پارس جنوبیانبارهای سرپوشیده لیدان فاز 13 پارس جنوبیانبارهای سرپوشیده لیدان فاز 13 پارس جنوبیانبارهای سرپوشیده لیدان فاز 13 پارس جنوبیانبارهای سرپوشیده لیدان فاز 13 پارس جنوبیانبارهای سرپوشیده لیدان فاز 13 پارس جنوبی

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا
کارفرمای اصلی: شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار اصلی: شرکت پترو پایدار ایرانیان
موقعیت: استان بوشهر
مبلغ قرارداد: 50 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 8 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی: 5,500 متر مکعب
ساندویچ پانل: 25,000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

تعداد انبار ها: 16 انبار
زیر بنای انبار ها: 18,000 متر مربع
ارتفاع انبارها: 9 متر

اهداف پروژه

انبار نمودن تجهیزات و مصالح موجود در فاز 13 پارس جنوبی