عملیات سازه در معابر سایت فاز یک پتروشیمی در عسلویه


گالری عکس

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: مدیریت اجرا
پیمانکار اصلی: شــركت تابلیه
کارفرمای اصلی: شــركت ملي صنايع پتروشيمي
موقعیت: استان بوشهر
کارکرد پرهون طرح: 10 میلیارد ریال
مبلغ قرارداد: 150 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 32 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی: 60,000 متر مکعب
قالب بندی: 100,000 متر مربع
آرماتور بندی: 7,000 تن
خاکبرداری: 700,000 متر مکعب

اهداف پروژه

هدايت سيلابها و آب باران تامين جاده ها و دسترسيها و فونداسيون هاي سازه هاي فلزي تامين اختلاف ارتفاع جاده ها با ايجاد ديوار حائل مسيريابي و عبور لوله هاي خوراك اصلي پتروشيمي