عملیات سیویل، زیرزمینی و لوله کشی واحد های یوتیلیتی فاز 13 پارس جنوبی


گالری عکس

عملیات سیویل، زیرزمینی و لوله کشی واحد های یوتیلیتی فاز 13 پارس جنوبیعملیات سیویل، زیرزمینی و لوله کشی واحد های یوتیلیتی فاز 13 پارس جنوبیعملیات سیویل، زیرزمینی و لوله کشی واحد های یوتیلیتی فاز 13 پارس جنوبیعملیات سیویل، زیرزمینی و لوله کشی واحد های یوتیلیتی فاز 13 پارس جنوبیعملیات سیویل، زیرزمینی و لوله کشی واحد های یوتیلیتی فاز 13 پارس جنوبی

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا
کارفرمای اصلی: شرکت نفت و گاز پارس
مشاور: شرکت نیر پارس مپنا
موقعیت: استان بوشهر
مبلغ قرارداد: 130 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 14 ماه با الحاقیه

احجام پروژه

خاکبرداری: 31,000 متر مکعب
بتن ریزی: 14,500 متر مکعب
قالب بندی: 14,000 متر مربع
آرماتور بندی: 1,470 تن
لوله کشی: 21,000 متر

مشخصات فنی پروژه

تعداد واحد ها: 16 واحد

اهداف پروژه

توسعه عملیات زیر زمینی واحد های یوتیلی فاز 13 پارس جنوبی