فونداسیون و سازه های بتنی تجهیزات پروژه نورد ورق عریض اهواز


گالری عکس

فونداسیون و سازه های بتنی تجهیزات پروژه نورد ورق عریض اهوازفونداسیون و سازه های بتنی تجهیزات پروژه نورد ورق عریض اهوازفونداسیون و سازه های بتنی تجهیزات پروژه نورد ورق عریض اهوازفونداسیون و سازه های بتنی تجهیزات پروژه نورد ورق عریض اهوازفونداسیون و سازه های بتنی تجهیزات پروژه نورد ورق عریض اهوازفونداسیون و سازه های بتنی تجهیزات پروژه نورد ورق عریض اهوازفونداسیون و سازه های بتنی تجهیزات پروژه نورد ورق عریض اهوازفونداسیون و سازه های بتنی تجهیزات پروژه نورد ورق عریض اهواز

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: شــركت فولاد اكسيــن خوزستان
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور مشانیر
دستگاه نظارت: شــركت مهندسيــن فــن آور معــادن و فلـــــزات
موقعیت: استان خوزستان
مبلغ قرارداد: 40 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 10 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی: 12,000 متر مکعب
قالب بندی: 17,000 متر مربع
آرماتور بندی: 1,200 تن
کار های فلزی: 90 تن

مشخصات فنی پروژه

زیربنای کل: 9,000 متر مربع

اهداف پروژه

احداث سازه های بتنی و فلزی مورد نیاز جهت نصب تجهیزات وماشین آلات پروژه نورد ورق عریض اهواز