نصب تجهيزات واحد مونو اتيلن گليكول (MEG) پتروشيمي جم


گالری عکس

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: مدیریت اجرا
پیمانکار اصلی: شــركت نفت گستر قشم
کارفرمای اصلی: شركت ملي صنايع پتروشيمي (شركت پتروشيمي جم) شركت فرساشيمي
مشاور کارفرما: شــركت مهندسین مشاور سازه اندیشان
موقعیت: استان بوشهر
کارکرد پرهون طرح: 10 میلیارد ریال
مبلغ قرارداد: 150 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 14 ماه

احجام پروژه

نصب تجهیزات: 18,800 تن
تجهیزات ساخت داخل: 2,350 تن
نصب اسکلت فلزی: 2,000 تن
لوله کشی رو زمینی: 200,000 اینچ
كابل كشي برق: 241 كيلومتر
كابل كشي ابزاردقيق: 182 كيلومتر
عايق كاري: 24,546 متر مربع
رنگ كاري: 72,295 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

مساحت سایت : 9.5 هکتار

اهداف پروژه

تولید سالیانه 400,000 تن مونو اتیلن