post

فرودگاه هندورابی

فرودگاه هندورابی

موقعیت جغرافیایی پروژه جزیره هندورابی با 22.8 کیلومترمربع مساحت، در 325 کیلومتری بندرعباس واقع شده است.بر اساس مطالعات طرح جامع جزیره،ظرفیت کل جزیره 8065 نفر پیش بینی شده است که شامل 3165 نفر کارکنان جزیره و وابستگان آنها 800 نفر می باشند.روزانه 4100 نفر توریست شب خواب به جزیره سفر می کنند که 10 درصد از مسافران روزانه با هواپیما جا به جا می شوند.


وضعیت کنونی پروژه: در حال اتمام

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا کامل فعالیت های اجرایی
کارفرما: جهاد نصر
مشاور: ایمن راه
موقعیت: جزیره هندورابی
مدت زمان قرارداد: 30 ماه

 

تصاویر منتخب

مشخصات فنی پروژه

جهت باند: 25-07
محدوده فنس فرودگاه: 90 هکتار
عرض باند: 30 متر به علاوه شانه های 5 و 7 متری.اورران های 90 و 60 متری به ترتیب در سمت شرق و غرب.
طول باند: 1,480 متر جهت نشست و برخاست هواپیماهای ATR72 و F50.
اپرون:با ابعاد 140*80 متر به علاوه شانه های 5 و 7 متری با 3 موقعیت توقف برای هواپیما های ATR72.
تاکسیوی: عمودی به طول 212 متر و عرض 18 متر به علاوه شانه های 5 و 7 متری.
هلی پد: جداگانه با 2 موقعیت توقف برای هلیکوپتر.
روسازی: شامل خاکریزی های 15 سانتی متری(حداقل 2 لایه)اساس تثبیت شده با سیمان 25 سانتی متری،رویه بتنی مسلح 20 سانتی متری رو سازی توان نشست و برخاست F100 را نیز دارد.
روشنایی: لبه باند و تاکسیوی و اپرون های طرفین.

اهداف پروژه

احداث فرودگاه: جهت حمل نقل سریع تر و آسان تر توریست و نفرات ساکن.

همکاران