پالایشگاه اصفهان

یوتیلیتی آفسایت پالایشگاه اصفهان

موقعیت جغرافیایی پروژه پالایشگاه اصفهان در کیلومتر 5 جاده اصفهان به تهران در جنوب پالایشگاه اصفهان و در زمینی به مساحت 220 هکتار واقع شده است. شرکت پالایش نفت اصفهان به منظور کاهش سوخت مصرفی پالایشگاه، افزایش تولید بنزین و بهبود کیفیتی آن تا سطوح مورد پذیرش بر اساس استاندارد های یورو 2005 اقدام به توسعه و ارتقای پالایشگاه نموده است.


وضعیت کنونی پروژه: اتمام یافته

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا کامل فعالیت های اجرایی
کارفرما: طراحی و ساختمان نفت
موقعیت: استان اصفهان
مبلغ قرارداد: 600 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 7 ماه

 

Featured Images

احجام پروژه

بتن ریزی: 30000 متر مکعب
خاکبرداری: 180000 متر مکعب
قالب بندی: 30000 متر مربع
آرماتوربندی: 3000000 کیلوگرم
پایپینگ: 53000 قطر-اینچ

مشخصات فنی پروژه

اجرای پالایشگاه: عملیات ساختمانی و پایپینگ
تعداد واحدها: یوتیلیتی و آفسایت

اهداف پروژه

  • طرح ارتقای پالایشگاه با نگاه حفاظت از انرژی و محیط زیست
  • (طرح زیست محیطی) و کاهش هزینه های تولید می باشد.

همکاران پروژه

post

نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین

نيروگاه سیکل ترکیبی کاسپین

نيروگاه سيكل تركيبي مازندران در شهرستان نوشهر از استان مازندران احداث شده است. ظرفيت اين نيروگاه كه تامین کننده بخشي از برق شبكه سراسري كشور است چهارصد و پنجاه مگاوات مي باشد كه با بهره گيري از یک واحد گازي تامين مي گردد.كارفرماي اصــلي طرح، شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین مي باشد. كليه عمليــات ساختمــاني و تاسيــساتي مرتبط با نيــروگاه نوشهر در قالـــب سه قرارداد: یک- احداث ساختمان و سیویل پروژه دو- نصب جرثقیل، سازه فلزی و ساندویچ پانل سه- خرید کالا و تجهیزات انجام می شود. با احداث واحدهاي سيكل تركيبي ضمن بهبود شرایط زيست محيطي موجبات افزايش راندمان نيروگاه نيز فراهم گردید.كارهاي اصلي بخش اجراء شامل كليه عمليات خاكي سايت نيروگاه، كليه كارهاي ساختماني مخازن،‌ ساختمانها و انبارها مربوط به ساختمانهاي اصلي نيروگاه، انجام كليه كارهاي مدفون و … بود. همچنین كارهاي اصلي بخش طراحي و اجراء (شامل طراحي، تهيه و تامين و اجراء)‌ شامل كليه عمليات محوطه سازي، تصفيه خانه ها و سيستم پساب، ساختمان دفاتر و همینطور كليه عمليات مكانيكي و برق مربوط به سيستم هاي تهويه ، آتش نشاني، تهيه و نصب جرثقيلهاي مورد استفاده در سايت بود.


وضعیت کنونی پروژه: اتمام یافته

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا کامل فعالیت های اجرایی
کارفرما: شرکت انرژی گستران متحد
مشاور کارفرما: شرکت راز آهنگ
موقعیت: استان مازندران
مبلغ قرارداد (به همراه خرید و نصب جرثقیل ها): 1,394 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 30 ماه

 

تصاویر پروژه

احجام پروژه

بتن ریزی: 22,507 متر مکعب
خاکبرداری: 161,148 متر مکعب
قالب بندی: 45,104 متر مربع
آرماتوربندی: 2,815 تن
ساندویچ پانل: 19,634 متر مربع
سازه های فلزی: 2,464 تن

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
ظرفیت نیروگاه: 450 مگا وات
تعداد واحدها: 1 واحد گازی

اهداف پروژه

  • تولید برق و بهبود شرایط زیست محیطی

Project Stakeholders