post

نیروگاه گازی سوم پالایشگاه آبادان

کارفرمای اصلی پروژه، شرکت پالایش نفت آبادان می باشد که طی مناقصه ای کلیه کارهای ساختمانی و تاسیساتی این پروژه از سوی شرکت فراب (پیمانکار اصلی) به شرکت پرهون طرح واگذار گردید.


وضعیت کنونی پروژه: اتمام یافته

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار عملیات ساختمانی و تاسیساتی نیروگاه
کارفرما: شرکت فراب
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور مسینان
موقعیت: استان خوزستان
مبلغ قرارداد: 290 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 41 ماه

 

تصاویر پروژه

احجام پروژه

بتن ریزی: 17,000 متر مکعب
قالب بندی: 32,000 متر مربع
آرماتور بندی: 1,900 تن
سازه های فلزی: 3,200 تن
ساندویچ پانل: 12,000 مترمربع

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: گازی
ظرفیت نیروگاه: 210 مگا وات
تعداد واحد ها: 7 واحد گازی هر یک 30 مگا وات

اهداف پروژه

  • تولید برق
  • جایگزینی ژنراتورهای قدیمی و فرسوده نیروگاه
  • ثبات در تولید فراورده های نفتی

همکاران پروژه