post

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

نيروگاه سيكل تركيبي سنندج در كيلومتر 5 جاده سنندج – سقز واقع شده است. عمليات ساختماني نيروگاه مشتمل بر 2 واحد سيكل تركيبي به ظرفيت 320 مگاوات ميباشد كه ساخت و اجراي كليه عمليات ساختماني مربوط به نيروگاه پس از برگزاری مناقصه در تاریخ 87/10/26 به شرکت پرهون طرح واگذار گردید. با احداث این دو واحد بخار و تکمیل سیکل ترکیبی این نیروگاه، ظرفیت نامی تولید انرژی این نیروگاه به 956 مگا وات رسید و بدین ترتیب می توان گفت استان کردستان با مصرف حدود 402 مگاوات در زمان اوج مصرف از یک استان مصرف کننده به استان صادر کننده برق تبدیل خواهد گردید.


وضعیت کنونی پروژه: اتمام یافته

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپنا (توسعه 2)
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور مشانیر، شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
موقعیت: استان کردستان
مبلغ قرارداد: 340 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 22 ماه

 

تصاویر پروژه

احجام پروژه

بتن ریزی: 15,000 متر مکعب
قالب بندی: 34,000 متر مربع
آرماتور بندی: 1,500 تن
سازه های فلزی: 2,150 تن
ساندویچ پانل: 10,000 مترمربع

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
ظرفیت نیروگاه: 960 مگا وات
تعداد واحدها: 4 واحد گازی و دو واحد بخار 160 مگا واتی
نوع توربین ها: Tuga V94.2

اهداف پروژه

  • تولید برق و پشتیبانی شهر های حومه

همکاران پروژه