post

برج های خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

قرارداد عملیات ساختمانی و کلیه تأسیسات برج های خنک کننده بتنی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج شامل 2 دستگاه برج کولینگ تاور، با توجه به رضایت کارفرما از نحوه اجرای این شرکت در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، پس از برگزاری مناقصه و احراز صلاحیت از بین چند شرکت به پرهون طرح واگذار گردید. عملیات اجرایی پروژه با بهره گیری از سیستم قالب بالا رونده و با کیفیتی بسیار مناسب و سرعتی چمشگیر به اتمام رسیده است.


وضعیت کنونی پروژه: اتمام یافته

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور مشانیر، شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
موقعیت: استان کردستان
مبلغ قرارداد: 160 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 18 ماه با الحاقیه

 

تصاویر پروژه

احجام پروژه

بتن ریزی: 30,000 متر مکعب
قالب بندی: 106,000 متر مربع
آرماتور بندی: 6,500 تن
سازه های فلزی: 600 تن

مشخصات فنی پروژه

تعداد برج های خنک کن: 2 واحد
ارتفاع برجها از روی فونداسیون: 125 متر
حداکثر قطر: 73 متر
حداقل قطر: 60 متر
حداکثر ضخامت: 125 سانتیمتر
حداقل ضخامت: 18 سانتیمتر

اهداف پروژه

  • جذب گرما از فرآيند

همکاران پروژه