post

ساختمان های صنعتی غیرمتمرکز فاز 13 و ساختمان آتش نشانی

توسعه فاز 13 پارس جنوبی که به عنوان یکی از غنی ترین مراکز طبیعی گاز تغلیظ شده در خلیج همیشگی فارس محسوب می شود، با هدف استخراج حدود 2 میلیارد فوت مکعب گاز در حال انجام است.شرکت پرهون طرح با سابقه ای درخشان در اجرای پروژه های صنعتی از شرکت های دعوت شده به این مناقصه بود که در پایان سال 89 به عنوان برنده مناقصه اعلام شد و با خاکبرداری اولین سازه در فروردین ماه 90 عملیات اجرایی پروژه آغاز گردید.این قرارداد شامل کنترل طراحی، تامین مصالح، حمل و اجرای کامل ساختمانهای غیر متمرکز و همینطور ساختمان View Gallery در پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی با بیش از 30,000 متر مربع زیربنا می باشد. نصب تجهیزات مورد نیاز و همچنین ساخت درب های ضد انفجار این پروژه از دیگر مسئولیت های این شرکت محسوب می گردد.


وضعیت کنونی پروژه: اتمام یافته

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا
پیمانکار اصلی: شرکت پترو پایدار ایرانیان
کارفرمای اصلی: شرکت نفت و گاز پارس (POGC)
مشاور:شرکت پترو پایدار ایرانیان
موقعیت: استان بوشهر
مبلغ قرارداد: 731 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 30 ماه با الحاقیه

 

تصاویر پروژه

احجام پروژه

بتن ریزی: 37,000 متر مکعب
خاکبرداری: 52,000 متر مکعب
قالب بندی: 120,000 متر مربع
آرماتور بندی: 4,500 متر مکعب

مشخصات فنی پروژه

نوع و تعداد ساختمان های صنعتی: ده واحد Substation، یک واحد Fire Fighting، یک واحد Switchgear Room و یک ساختمان View Gallery
زیربنای ساختمان های صنعتی: 30,000 متر مربع

اهداف پروژه

  • تامین برق مورد نیاز سایر واحدهای موجود در پالایشگاه
  • کنترل و پردازش واحدهای موجود در پالایشگاه

همکاران پروژه