post

ساختمان های صنعتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس

پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس در جنوب شهر بندری بندر عباس و با هدف تولید حدود 35 میلیون لیتر فراورده های مربوطه از منطقه پارس جنوبی احداث گردید.تکمیل این پالایشگاه ایران در تولید این فراورده ها تا حدود قابل توجهی خود کفا خواهد ساخت و حتی می تواند ظرفیت صادرات به کشور های دیگر در این بخش را افزایش دهد. شرکت پرهون طرح به عنوان عضوی از مشارکت تابلیه-پرهون طرح با قراردادی EPC مسئول طراحی و اجرای ساختمانهای صنعتی پلایشگاه میعانات ستاره خلیج فارس بندر عباس بود.


وضعیت کنونی پروژه: اتمام یافته

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار طرح و اجرا عضو مشارکت تابلیه-پرهون طرح
کارفرمای اصلی: شرکت نفت ستاره خلیج فارس
مشاور: شرکت مهندسین مشاور بینا
موقعیت: استان هرمزگان
مبلغ قرارداد: 45 میلیون یورو
مدت زمان قرارداد: 24 ماه

 

تصاویر پروژه

احجام پروژه

بتن ریزی: 80,000 متر مکعب
خاکبرداری: 160,000 متر مکعب
قالب بندی: 250,000 متر مربع
آرماتور بندی: 12,000 متر مکعب
کارهای فلزی: 500,000 تن

مشخصات فنی پروژه

نوع و تعداد ساختمان های صنعتی: بیست و دو واحد Substation، دو واحد Elec.P.House، سه واحد Control Room، سه واحد Fire Station، یک واحد Chemical House و یک واحد Chlorination
زیربنای ساختمان های صنعتی: 85,000 متر مربع

اهداف پروژه

  • تامین برق مورد نیاز سایر واحد های موجود در پالایشگاه
  • کنترل و پردازش واحد های موجود در پالایشگاه

همکاران پروژه