post

ایستگاه مترو جابر اصفهان

پروژه عملیات اجرایی ایستگاه مترو جابر قطار شهری اصفهان که شامل اجرای کامل عملیات سازه، معماری، تاسیسات برق و مکانیکی می باشد و یکی از پروژه های بزرگ سازمان قطار شهری اصفهان است با توجه به تائید صلاحیت شرکت پرهون طرح و برنده شدن در مناقصه در تاریخ 86/10/19 به این شرکت ابلاغ گردید. این پروژه که در اصفهان واقع شده است به لحاظ حجم مسافر جزء ایستگاه هایی با حجم مسافر متوسط در قطار شهری اصفهان به شمار می رود. معماری ایستگاه در دو طبقه متشکل از سالن فروش بلیط با فضاهای تاسیساتی (که در سطح زمین اجرا خواهد شد) می باشد که در طبقه زیرین آن سکوها و سایر فضا های تاسیسات ویژه طراحی شده است. وسعت این ایستگاه بالغ بر 7,000 متر مربع می باشد که در زمینی به وسعت 4,000 متر مربع احداث گردیده است. سازه طرح حاضر ترکیبی از دیوار بتنی در طبقه زیرین با پی گسترده پیش بینی شده که طبقه فوقانی با ترکیبی از تیر و ستون بتنی روی آن اجرا خواهد شد. روش اجرای خاکبرداری طرح ترانشه باز با حفاظت از جداره های خاکبرداری شده می باشد.


وضعیت کنونی پروژه: اتمام یافته

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور بادبند
موقعیت: استان اصفهان
مبلغ قرارداد: 80 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 23 ماه

 

تصاویر پروژه

احجام پروژه

بتن ریزی: 15,000 متر مکعب
قالب بندی: 25,000 متر مربع
آرماتور بندی: 2,000 تن
خاکبرداری: 70,000 تن
سازه های فلزی: 120 تن

مشخصات فنی پروژه

زیربنای ایستگاه: 7,000 متر مربع
روش اجرا: حفاری ترانشه باز

اهداف پروژه

  • توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری اصفهان با توجه به نیاز ضروری به گسترش حمل و نقل شهری

همکاران پروژه