post

دپو مرکزی قطار شهری شیراز

پروژه عملیات ساختمانی و تاسیساتی دپوی مرکزی قطار شهری شیراز که یکی از پروژه های سازمان قطار شهری شیراز می باشد در تاریخ 86/10/24 به شرکت پرهون طرح ابلاغ گردید. این پروژه در استان فارس–شهر شیراز واقع شده است و شامل عملیات تکمیلی سالن بازدید و شستشو، ساختمان اداری الحاقی، دو پارکینگ، سردر ورودی به انضمام احداث سالن درزین و یونی ماگ با اسکلت فلزی و 5 پست برق با اسکلت فلزی و منبع آب بتنی 500 متر مکعبی و محوطه سازی می باشد. شرکت پرهون طرح در این قرارداد مسئولیت اجرای کلیه عملیات ساختمانی، معماری، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال را بر عهده داشت که با موفقیت به اتمام رسانید.


وضعیت کنونی پروژه: اتمام یافته

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: سازمان قطار شهری شیراز و حومه
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور ایتسن
موقعیت: استان فارس
مبلغ قرارداد: 114 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 15 ماه

 

تصاویر پروژه

احجام پروژه

بتن ریزی: 15,000 متر مکعب
قالب بندی: 20,000 متر مربع
آرماتور بندی: 350 تن
خاکبرداری: 70,000 تن
سازه های فلزی: 750 تن
محوطه سازی: 6,000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

زیربنای دپو: 19,000 متر مربع

اهداف پروژه

  • توسعه و تکمیل فضای مورد نیاز قطار شهری شیراز با هدف اصلی گسترش حمل و نقل شهری

همکاران پروژه