post

آکادمی ملی گمرک کابل افغانستان

پروژه آکادمی ملی گمرک کابل افغانستان با هدف سازماندهی خدمات گمرکی کشور افغانستان و همینطور آموزش پرسنل و با تامین مالی از سوی اتحادیه اروپا در شهر کابل کشور افغانستان در حال ساخت می باشد. شرکت پرهون طرح پس از تائید صلاحیت و شرکت در مناقصه، با توجه به ارائه پیشنهاد فنی و مالی برتر و نیز عملکرد مثبت در پروژه های بین المللی هم چون احداث سد مخزنی شاه و عروس افغانستان و پروژه طراحی سد المار افغانستان و کسب رضایت کارفرمایان، اتحادیه اروپا تصمیم به انعقاد قرار داد با این شرکت گرفت. پروژه مذکور مشتمل بر احداث یک ساختمان اداری با زیربنای حدود 600 متر مربع، یک ساختمان آموزشی با زیربنای حدود 1,600 متر مربع و حدود 8,000 متر مربع محوطه سازی می باشد. این پروژه در کنار سایر پروژه های دیگر این شرکت در کشور افغانستان زمینه را برای گسترش فعالیت در پروژه های بین المللی افزایش می دهد. مسئولیت اجرای کلیه عملیات سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در پروژه مذکور بر عهده شرکت پرهون طرح می باشد.


وضعیت کنونی پروژه: اتمام یافته

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: اتحادیه اروپا
مشاور: شرکت مهندسین مشاور Sim S.pA
موقعیت: افغانستان – شهر کابل
مبلغ قرارداد: 3 میلیون یورو
مدت زمان قرارداد: 18 ماه

 

تصاویر پروژه

احجام پروژه

خاکبرداری: 7,000 متر مکعب
بتن ریزی: 2,000 متر مکعب
آرماتور بندی: 110 تن
قالب بندی: 11,000 متر مربع
سازه های فلزی: 3 تن
محوطه سازی: 8,000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

زیربنای ساختمان اداری: 600 متر مربع
زیربنای ساختمان آموزشی: 1,600 متر مربع
نوع اسکلت: اسکلت بتنی
تعداد طبقات: 1 طبقه

اهداف پروژه

  • سازماندهی خدمات گمرکی کشور افغانستان و همینطور آموزش پرسنل

همکاران پروژه