post

فرودگاه خلیج فارس

موقعیت جغرافیایی پروژه فرودگاه خلیج فارس در 16 کیلومتری جنوب شرقی استان بوشهر قرارگرفنه است.این فرودگاه یکی از مجهزترین ترمینال های مسافر بری را دارد. یکی دیگر از آمارهایی که درباره ی این فرودگاه وجود دارد این است که برقراری روزانه ۶۰ تا ۸۰ پرواز هواپیما و هلی کوپتر که در اصطلاح به آن سورتی نیز می گویند، از نکات برجسته ی موجود درباره ی این فرودگاه به حساب می آید.


وضعیت کنونی پروژه: در حال اتمام

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا کامل فعالیت های اجرایی
کارفرما: شرکت ناورود
مشاور: شرکت ایمن راه
موقعیت: استان بوشهر
مدت زمان قرارداد: 30 ماه

 

تصاویر منتخب

مشخصات فنی پروژه

جهت باند: 31-13
محدوده فنس فرودگاه: 700 هکتار
عرض باند: 45 متر به علاوه شانه های 5 و 7 متری.اورران های 120 متری به ترتیب در سمت شرق و غرب.
طول باند: 4000 متر جهت نشست و برخاست هواپیماهای B747.
اپرون:با ابعاد 150*400 متر به علاوه شانه های 5 و 7 متری با 7 موقعیت توقف برای هواپیما های رده پهن پیکر.
تاکسیوی: موازی به طول 4200 متر و 4 دستگاه تاکسیوی عمودی به طول 212 متر و عرض 30 متر به علاوه شانه های 5 و 7 متری.
هلی پد: با 1 موقعیت تاچدان و 4 موقعیت توقف برای هلیکوپتر.
روسازی: تثبیت بستر آهک،خاکریزی با اساس و زیر اساس و رویه آسفالتی در باند و تاکسیوی و رویه بتنی در اپرون.
روشنایی: CATII در باند و کلیه تاکسیوی ها .دستگاه های ناوبری ILS و DVOR.

اهداف پروژه

احداث فرودگاه: جهت حمل نقل سریع تر و آسان تر نیروهای متخصص داخلی و خارجی که در نیروگاه عسلویه مشغول به کار هستند.

همکاران