درباره ما

دیباچه

شرکت پرهون طرح بر اساس باورها و مشی بر شمرده شده و همچنین بر پایه تجارب گرانقدر سالها تلاش و فعالیت مدیران موسس و کارکنان خود در به انجام رساندن بزرگترین و مهمترین پروژه های ملی به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای اساسی کشور تاسیس گردیده و با توجه به تجارب وسیع فوق انجام خدمات به صورت:

– مدیریت طرح (MC)
– طرح و اجرا (EPC)
– اجرا (C)

و نهایتاً،

– پیمانکاری عمومی (GC)

را در داخل و خارج از کشور از اهداف خود تعیین نموده و در این راه تا کنون موفق به انعقاد قرارداد با کارفرمایان مختلفی در زمینه های مذکور گردیده است.شرکت پرهون طرح به منظور توسعه بازار به ویژه در حوزه انرژی های نو و همچنین در بخش نفت،گاز و پتروشیمی،از سال 1393 ورود به پروژه های سرمایه گذاری مستقیم را در دستور کار خود قرار داده است.

درباره ما

ایجاد حرکت متفاوت محصول داشتن باوری متفاوت است. بر این باوریم که در نظام هستی “انسان” به عنوان اشرف مخلوقات، به خواست خداوند محور حرکت و تولید بر روی زمین است و همه منابع و عناصر دیگر جهان می توانند تحت سیطره و تسلط و بهره برداری انسان قرار گیرند. انسانهای توانا و کارآفرین، سازمانهای توانمند و موثر ایجاد می کنند.
هنگامی که در سال 1379 احساس نیاز و قصد ایجاد سازمانی توانمند، متفاوت و موثر در عرصه صنعت ساختمان را نمودیم، اعتقاد داشتیم به پشتوانه بیش از مجموع 70 سال سابقه کار اجرایی در این عرصه، انگیزه، دانش، مهارت و به یک کلام توانایی ایجاد چنین سازمانی را به عنوان مدیران موسس داریم و تشکیل مجموعه ای را که به یکی از عمده ترین شرکتهای پیمانکار عمومی (General Contractor)، ماموریت خویش قرار دادیم. اینگونه بود که “شرکت پرهون طرح” را تاسیس نمودیم.
امانت داری، کیفیت، سرعت و دقت در انجام کار را که به عنوان اصول استراتژیک، لازمه جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود می دانیم، سرلوحه کارمان قرار داده ایم، تا جائیکه هر مشتری شرکت بتواند با اطمینان توصیه کند، “وقتی کار را به شرکت پرهون طرح واگذار می کنید، خیالتان آسوده باشد”. بی تردید اعتقاد داریم لازمه موفقیت در راه نیل به اهداف، بهره مندی از همکاری کارکنان با دانش و مهارت و معتقد به اهداف و آرمانهای شرکت و همچنین مجموعه های همکار با همین ویژگیهاست. لذا جذب کارکنانی پر انرژی و توانمند، گروهها و همکارانی همسو و جلب اعتماد و رضایت آنان از برنامه های اصلی ماست و دست چنین همراهانی را برای پیمودن راهی که انتخاب کرده ایم، به گرمی می فشاریم.