پیام مدیرعامل

شرکت پرهون طرح، امانت داری، کیفیت، سرعت و دقت در انجام کار را بعنوان اصول استراتژیک و لازمه جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود دانسته و با بهره مندی از همکاری کارکنان با دانش و مهارت در راه نیل به اهداف خود گام گذاشته است و در این مسیر حضور همه کسانی که اهداف و آرمان مشترک دارند را ارج نهاده و دست همکاری آنان را به گرمی می فشارد.
اجرای بیش از 50 پروژه بزرگ عمرانی از بدو تاسیس شرکت تاکنون، مرهون تلاش، خلاقیت و کار تیمی کلیه همکاران بوده که امید است با نگرش حرفه ای به آینده درخصوص ارتقا سیستم های مدیریت یکپارچه و توجه به ارزش های اساسی نظیر ایمنی و کیفیت شاهد توسعه کمی و کیفی فعالیت های شرکت در پروژه های داخل و فرا مرزی باشیم.