خط مشی کنترل کیفیت

خط مشی کنترل کیفیت


شرکت پرهون طرح قصد دارد با اجرایی نمودن و توسعه مستمر سیستم مدیریت کیفیت، خدمات ارائه شده به مشتریان خود را در بهترین سطح مورد انتظار ارائه نماید.در این خصوص اعتقاد مدیریت شرکت بر این است که الزامات کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان نبایست به هیچ وجه نادیده گرفته شود.برای رسیدن به این اهداف حمایت و تعهد مدیریت اجرایی شرکت شامل موارد ذیل می باشد:

1)طراحی و اجرای سیستم کنترل کیفی.
2)افزایش آگاهی و دانش کلیه پرسنل شرکت در خصوص مدیریت کیفیت.
3)برآورده شدن الزامات کیفی مشتریان.
4)بهبود زمان گردش کار.
5)بهبود و توسعه نیروی کار.
6)هدف گزارش جهت رسیدن به پروژه های بدون نقص.